Nạp gold SMS

using gold SMS


Quy đinh đầu số mua thẻ Oncash 9150

- Dịch vụ chỉ dành cho thuê bao trả trước của mạng Viettel.
- Thuê bao phải có thời gian kích hoạt trên 90 ngày, kể từ ngày sử dụng dịch vụ.
- Tiêu dùng trong tài khoản gốc ít nhất 30.000 VNĐ trong tháng liền trước.
- Không thể sử dụng quá 100.000 VNĐ / ngày (chưa tính phí dịch vụ 15%).
Đầu số Cú pháp Phí dịch vụ
9150
Oncash [Cách] [Mệnh giá thẻ]
Viettel thu 15% phí dịch vụ tính theo mệnh giá thẻ
Xem chi tiết tại đây

Quy đinh Game bài đầu số 9029

- Đầu số 9029 chỉ áp dụng mua gold cho game bài
- Số tiền tối đa trong mỗi ngày nhắn tin vào hệ thống: Vinaphone: 200.000 ngàn đồng , Mobifone : 500.000 ngàn đồng, Viettel : 500.000 ngàn đồng
- Dịch vụ mua gold bằng SMS chỉ áp dung cho các thuê bao sử dụng nhà mạng Mobifone, Vinaphone, Viettel

- Lưu ý : Khi sử dụng đầu số 9029 thì các tài khoản Facebook khi nhắn tin phải đổi dấu @ thành dấu chấm ( . ) thì mới hợp lệ
VD: DT TAI5 TAI5 f123456@facebook -> DT TAI5 TAI5 f123456.facebook

Đầu số Cú pháp Mệnh giá Gold nhận
DT TAI5 TAI5 <User ID>
5,000
2,000,000
DT TAI10 TAI10 <User ID>
10,000
4,000,000
DT TAI15 TAI15 <User ID>
15,000
6,000,000

Quy đinh Game cờ, Game casual đầu số 8x88

- Mỗi tin nhắn nạp gold cách nhau 10 phút
- Mỗi ngày tối đa 5 tin nhắn
- Số tiền tối đa trong mỗi ngày nhắn tin vào hệ thống 150.000 ngàn đồng.
- Mỗi tháng tối đa tin nhắn vào hệ thống 100 tin nhắn.
- Dịch vụ mua gold bằng SMS chỉ áp dung cho các thuê bao sử dụng nhà mạng Mobifone, Vinaphone, Viettel

Lưu ý: Khi sử dụng đầu số 8x88 mua gold thì các tài khoản Facebook khi nhắn tin vẫn giữ đúng tên tài khoản (Không đổi dấu "@" thành dấu ".").
VD: ONGAME NG1 f123456@facebook -> ONGAME NG1 f123456@facebook

Đầu số Cú pháp Mệnh giá Gold nhận
8588
ONGAME NG2 <User ID>
5,000
2,000,000
8688
ONGAME NG2 <User ID>
10,000
4,000,000
8788
ONGAME NG2 <User ID>
15,000
6,000,000
Đầu số Mệnh giá Cú pháp mua Tim TIM nhận Cú pháp mua Coin Coin nhận
8588
5,000
ONGAME TIM1 <User ID>
5
ONGAME COIN1 <User ID>
5,000
8688
10,000
ONGAME TIM1 <User ID>
10
ONGAME COIN1 <User ID>
10,000
8788
15,000
ONGAME TIM1 <User ID>
15
ONGAME COIN1 <User ID>
15,000
Đầu số Mệnh giá Cú pháp mua Tim TIM nhận Cú pháp mua Coin Coin nhận
8588
5,000
ONGAME TIM2 <User ID>
5
ONGAME COIN2 <User ID>
5,000
8688
10,000
ONGAME TIM2 <User ID>
10
ONGAME COIN2 <User ID>
10,000
8788
15,000
ONGAME TIM2 <User ID>
15
ONGAME COIN2 <User ID>
15,000
Đầu số Mệnh giá Cú pháp mua Tim TIM nhận Cú pháp mua Coin Coin nhận
8588
5,000
ONGAME TIM3 <User ID>
5
ONGAME COIN3 <User ID>
5,000
8688
10,000
ONGAME TIM3 <User ID>
10
ONGAME COIN3 <User ID>
10,000
8788
15,000
ONGAME TIM3 <User ID>
15
ONGAME COIN3 <User ID>
15,000