Nạp gold SMS

using gold SMS


Quy đinh đầu số mua thẻ Oncash 9150

- Dịch vụ chỉ dành cho thuê bao trả trước của mạng Viettel.
- Thuê bao phải có thời gian kích hoạt trên 90 ngày, kể từ ngày sử dụng dịch vụ.
- Tiêu dùng trong tài khoản gốc ít nhất 30.000 VNĐ trong tháng liền trước.
- Không thể sử dụng quá 100.000 VNĐ / ngày (chưa tính phí dịch vụ 15%).
Đầu số Cú pháp Phí dịch vụ
9150
Oncash [Cách] [Mệnh giá thẻ]
Viettel thu 15% phí dịch vụ tính theo mệnh giá thẻ
Xem chi tiết tại đây

Quy đinh Game bài đầu số 9029

- Đầu số 9029 chỉ áp dụng mua gold cho game bài
- Số tiền tối đa trong mỗi ngày nhắn tin vào hệ thống: Vinaphone: 200.000 ngàn đồng , Mobiphone : 500.000 ngàn đồng, Viettel : 500.000 ngàn đồng
- Dịch vụ mua gold bằng SMS chỉ áp dung cho các thuê bao sử dụng nhà mạng Mobiphone, Vinaphone, Viettel 

Lưu ý : Khi sử dụng đầu số 9029 thì các tài khoản Facebook khi nhắn tin phải đổi dấu @ thành dấu chấm ( . ) thì mới hợp lệ
VD: DT TAI5 TAI5 f123456@facebook -> DT TAI5 TAI5 f123456.facebook

Đầu số Cú pháp Mệnh giá Gold nhận
DT TAI5 TAI5 <User ID>
5,000
2,000,000
DT TAI10 TAI10 <User ID>
10,000
4,000,000
DT TAI15 TAI15 <User ID>
15,000
6,000,000

Quy đinh Game cờ, Game casual đầu số 8x88

- Mỗi tin nhắn nạp gold cách nhau 10 phút
- Mỗi ngày tối đa 5 tin nhắn
- Số tiền tối đa trong mỗi ngày nhắn tin vào hệ thống 150.000 ngàn đồng.
- Mỗi tháng tối đa tin nhắn vào hệ thống 100 tin nhắn.
- Dịch vụ mua gold bằng SMS chỉ áp dung cho các thuê bao sử dụng nhà mạng Mobiphone, Vinaphone, Viettel

Đầu số Cú pháp Mệnh giá Gold nhận
8588
ONGAME NG2 <User ID>
5,000
2,000,000
8688
ONGAME NG2 <User ID>
10,000
4,000,000
8788
ONGAME NG2 <User ID>
15,000
6,000,000
Đầu số Mệnh giá Cú pháp mua Tim TIM nhận Cú pháp mua Coin Coin nhận
8588
5,000
ONGAME TIM1 <User ID>
5
ONGAME COIN1 <User ID>
5,000
8688
10,000
ONGAME TIM1 <User ID>
10
ONGAME COIN1 <User ID>
10,000
8788
15,000
ONGAME TIM1 <User ID>
15
ONGAME COIN1 <User ID>
15,000
Đầu số Mệnh giá Cú pháp mua Tim TIM nhận Cú pháp mua Coin Coin nhận
8588
5,000
ONGAME TIM2 <User ID>
5
ONGAME COIN2 <User ID>
5,000
8688
10,000
ONGAME TIM2 <User ID>
10
ONGAME COIN2 <User ID>
10,000
8788
15,000
ONGAME TIM2 <User ID>
15
ONGAME COIN2 <User ID>
15,000
Đầu số Mệnh giá Cú pháp mua Tim TIM nhận Cú pháp mua Coin Coin nhận
8588
5,000
ONGAME TIM3 <User ID>
5
ONGAME COIN3 <User ID>
5,000
8688
10,000
ONGAME TIM3 <User ID>
10
ONGAME COIN3 <User ID>
10,000
8788
15,000
ONGAME TIM3 <User ID>
15
ONGAME COIN3 <User ID>
15,000