Trang chủ Diễn đàn Đăng nhập Nạp Oncash Sự kiện Trang cá nhân Hỗ trợ
Nếu dùng Windows XP SP2 của Microsoft sẽ có một số hạn chế ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ của trang web
Đối với những khách hàng đã dùng Windows XP SP2, việc cài đặt theo những chỉ dẫn sau sẽ giúp bạn có thể sử dụng dịch
      vụ một cách thoải mái mà không gặp trở ngại gì
Phương pháp giải quyết vấn đề xuất hiện dòng tin Pop-up
Bạn nên cài đặt ActiveX để có thể log in ONGAME. Ngay sau khi cài đặt, dịch vụ có thể được sử dụng mà không cần thêm bất
      cứ xác nhận nào.
Nếu người sử dụng cài đặt Windows XP SP2, sau khi log in sẽ xuất hiện một dòng tin (Pop-up) khoá ở ngay dưới phần tên
      trang web ở trên đầu trang. Trong trường hợp này, việc cài đặt sẽ làm theo những chỉ dẫn tiếp theo
Chọn control installation của Active X sau khi click status bar
Chọn instalation khi một của sổ cảnh báo hiện ra
# Một chương trình bảo vệ sẽ được cài đặt tự động và có thể sử dụng bình thường
Một vài chương trình bảo vệ sẽ được cài đặt để hỗ trợ cho những vấn đề bảo vệ khi truy cập trang Web Ongame
Nếu bạn thường xuyên chọn installation như dưới đây, bạn sẽ có thể update một cách tiện lợi
Nếu bạn không log in vào game của ONGAME hoặc trong trường hợp bạn gặp trường hợp khoá Pop-up
Chọn Tool>Pop-up Blocker>Pop-up Blocker Setting… " ở Explore, sau đó vào " *.ongame.com.vn" trong phần
      Địa chỉ trang Web, và click phần "add"
`

Nhà D7, Lô A/D6, Nguyễn Phong Sắc kéo dài, Phường Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
Bản quyền trò chơi thuộc công ty VDC-Net2E và Wooriline.
Số Hỗ trợ: 1900545419; 08.39977710 (Hỗ trợ thẻ nạp). E-mail: support@ongame.com.vn
Quảng cáo: Mrs. Cẩm Li - Đt: 04.379 250 40 - Ext(410) Email: camli@ongame.vn
Điều lệ sử dụng dịch vụ

  OnGame hiển thị tốt nhất với Microsoft Internet Explorer
Truy cập nhanh: