Nạp thẻ

Using CARD

Thẻ được nạp sẽ trực tiếp thành Oncash trong game

Tỷ lệ quy đổi: 1 Oncash = 100 VND = 100.000 gold Ongame

Giải bài tập online hiệu quả với OnEdu.vn

Video

Nạp thẻ oncash

using card oncash


 
Mệnh giá thẻ(VNĐ)
OnCash
OnBonus
20.000
200
8
50.000
500
20
60.000
600
24
100.000
1,000
45
200.000
2,000
100
300.000
3,000
150
500.000
5,000
250
 
165