Điều lệ
 

Bảng điều lệ này nhằm mục đích qui định những thủ tục, điều kiện sử dụng dịch vụ, và các qui định cần thiết khác về dịch vụ (sau đây gọi tắt là “dịch vụ”) được cung cấp cho khách hàng sử dụng bởi công ty Net2E (sau đây gọi tắt là “công ty”).

Điều 1: Thành viên

Thành viên là người đã hợp đồng với công ty để nhận các dịch vụ của công ty, sau đó được công ty cung cấp một Tài khoản và Mật khẩu để sử dụng. Phía công ty có phân loại thành viên thành hai loại: thành viên sử dụng những dịch vụ miễn phí và thành viên sử dụng các dịch vụ có phí sử dụng.

Tất cả những thành viên đều phải đăng ký đúng thông tin cá nhân của mình như họ tên , giới tính, ngày tháng năm sinh , số điện thoại, địa chỉ , v.v… Trường hợp đăng ký thông tin giả hoặc sử dụng thông tin của người khác khi đăng ký thì không những không được quyền sử dụng dịch vụ mà còn có thể bị xóa tài khoản và xử phạt hình sự.

Điều 2: Tài khoản cho người sử dụng

Tài khoản cho người sử dụng là một tổ hợp chữ hoặc số được dùng với mục đích sử dụng dịch vụ và phân biệt thành viên được tạo bởi sự lựa chọn của chính người sử dụng và sự chấp thuận của công ty. Tài khoản của người sử dụng không thể thay đổi trong bất kì trường hợp nào. Nếu có những lý do hết sức đặc biệt muốn thay đổi thì phải hủy bỏ Tài khoản cũ và đăng ký hội viên lại từ đầu. Tuy nhiên, chỉ trong những trường hợp dưới đây mới nằm trong các hạng mục cần công ty xem xét về việc có đổi tài khoản hay không.

 1. Trường hợp Tài khoản bị lộ những thông tin cá nhân có nguy cơ xâm hại đến đời tư thành viên.
 2. Trường hợp tên Tài khoản gây phản cảm cho người khác họăc trái với thuần phong mỹ tục.
 3. Trường hợp hội viên đưa ra những lý do khác được công ty công nhận. là hợp lý.
 4. Trường hợp dùng những tên hoặc chức danh bị cấm theo luật.
 5. Thành viên có trách nhiệm phải quản lý Tài khoản và mật khẩu của mình. Trường hợp do bản thân thành viên để lộ thông tin cá nhân gây tổn hại chất lượng dịch vụ hoặc bị người khác lợi dụng Tài khoản của mình vào các việc không tốt thì bản thân hội viên phải tự chịu trách nhiệm, phía công ty không chịu trách nhiệm về những tổn hại này.

Điều 3: Mật khẩu

Mật khẩu là tổ hợp số hoặc chữ được tạo thành bởi sự lựa chọn của chính thành viên và sự chấp thuận của công ty, dùng để xác nhận thành viên cùng với Tài khoản đã đăng ký .

Trường hợp do bản thân Thành viên để lộ Mật khẩu cá nhân gây tổn hại chất lượng dịch vụ hoặc bị người khác lợi dụng Tài khoản của mình vào các việc không tốt thì trách nhiệm thuộc về bản thân thành viên.

Điều 4: Nghĩa vụ của công ty

 1. Công ty có nghĩa vụ giải quyết những vấn đề dịch vụ phát sinh trong thời gian sớm nhất.
 2. Công ty phải tiếp thu những góp ý hay bất mãn chính đáng của thành viên về quy trình đã định sẵn của công ty để chỉnh sửa lại thành những quy trình hợp lý hơn. Trường hợp cần có thời gian nhất định để xử lí vấn đề thì công ty phải thông báo cho thành viên biết lý do và thời gian cụ thể.
 3. Trừ chính bản thân thành viên đó ra, công ty không có quyền cung cấp thông tin cá nhân và thông tin về cung cấp dịch vụ của hội viên cho bất cứ người thứ 3 nào khác. Về nguyên tắc công ty nếu không được phép của hội viên thì không được quyền tiết lộ thông tin thành viên cho bất kì một người thứ ba nào. Tuy nhiên, những trường hợp nêu sau đây là ngoại lệ :
  • Trường hợp cơ quan chính phủ có yêu cầu trong khuôn khổ qui định của luật pháp.
  • Trường hợp có yêu cầu cho mục đích điều tra tội phạm.
  • Trường hợp có những yêu cầu khác nằm trong khuôn khổ qui định luật pháp.
 4. Khi kí hợp đồng, thay đổi các điều khoản hay hủy bỏ hợp đồng sử dụng thì công ty phải nỗ lực giải quyết về thủ tục và nội dụng….theo hướng thuận lợi cho hội viên.
 5. Trong trường hợp tài khoản của người chơi bị khoá, các chi phí phát sinh để tài khoản được mở trở lại thì công ty không phải chịu, người chơi sẽ phải chịu các khoản chi phí phát sinh này. Công ty cũng sẽ không chịu trách nhiệm về các tài sản của người chơi đang có trong tài khoản khi tài khoản người chơi bị khoá.
 6. Với mục đích công việc, công ty có thể sử dụng thông tin của một số hay toàn bộ thành viên làm tài liệu, thông qua hệ thống dịch vụ công ty có thể chuyển cookies đến máy tính của hội viên.

Điều 5: Nghĩa vụ của thành viên

 1. Thành viên có nghĩa vụ phải tuân theo những điều khoản trong bảng điều lệ này, hướng dẫn sử dụng, nội dung thông báo,  từ phía công ty được gửi dưới mọi hình thức (thư ngỏ, tờ rơi, website, email, SMS, tin nhắn trong game v..v..) và những điều luật có liên quan. Thành viên có trách nhiệm chấp nhận những điều lệ, thông báo do công ty đưa ra dưới mọi hình thức (thư ngỏ, tờ rơi, website, email, SMS, tin nhắn trong game v..v..) mà không có khiếu kiện. Thành viên không được thực hiện những hành vi có ảnh hưởng đến công việc của công ty cũng như những hành vi khác gây tổn hại cho công ty.
 2. Trường hợp thành viên thay đổi số điện thoại, địa chỉ, hay những thông tin cá nhân trong bản hợp đồng sử dụng thì cần thông qua những thao tác cần thiết để báo ngay cho công ty biết. Nếu các thông tin trong bảng đăng ký sử dụng có thay đổi hội viên phải trực tiếp chỉnh sửa trên mạng rồi có thể yêu cầu người quản lí thay đổi lại thông tin. Trường hợp có những vấn đề phát sinh do không điều chỉnh thông tin hợp lý thì trách nhiệm thuộc về hội viên.
 3. Ngoài những trách nhiệm của công ty được quy định theo pháp luật và theo nội dung “ bảng điều lệ” thì những vấn đề phát sinh do sơ suất khi quản lí, sử dụng không đúng mục đích Tài khoản và Mật khẩu của thành viên thì trách nhiệm thuộc về thành viên.
 4. Thành viên không được dùng các dịch vụ của công ty để phục vụ mục đích kinh doanh nếu không được sự đồng ý của công ty. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh do những hoạt động kinh doanh này hoặc những hoạt động kinh doanh vi phạm “Bảng điều lệ”. Ngoài ra, trường hợp những họat động kinh doanh này của thành viên mang lại tổn thất lớn cho công ty thì hội viên đó có nhiệm vụ phải bồi thường thiệt hại, công ty cũng có thể hạn chế quyền sử dụng dịch vụ của thành viên hoặc yêu cầu bồi thường theo luật định trong trường hợp này.
 5. Nếu không được sự đồng ý của công ty, thành viên không được chuyển nhượng, cho tặng hay thế chấp quyền sử dụng của mình cho bất kì một ai.
 6. Thành viên không được quyền xâm hại đến bản quyền sở hữu trí tuệ của công ty hay của người thứ 3 khác.
 7. Thành viên có trách nhiệm thực hiện các quy định về quản lý giờ chơi mà Công ty áp dụng theo quy định phát luật
 8. Thành viên không được thực hiện những hành vi nêu ra dưới đây. Trường hợp vi phạm, công ty có quyền hạn chế quyền sử dụng dịch vụ của thành viên và áp dụng thêm những hình thức phạt theo qui định pháp luật.
  • Dùng nội dung khống khi đăng ký gia nhập hội viên hay khi sửa đổi thông tin cá nhân.
  • Ăn cắp tài khoản, mật khẩu hay địa chỉ email của thành viên khác.
  • Mạo danh nhân viên hay người quản lý của công ty.
  • Không phải là đối tượng được nhận quyền hạn đặc biệt của công ty mà thay đổi chương trình khách hàng hay hacking máy chủ rồi tự ý thay đổi một phần hay toàn bộ những thông tin trên website hoặc thông báo của công ty.
  • Có hành vi quấy rối, uy hiếp, thành viên khác hay liên tục gây phiền phức, khó khăn cho một thành viên nào đó.
  • Sử dụng thông tin có được thông qua dịch vụ của công ty vào mục đích copy, thay đổi, xuất bản, phát sóng hay cung cấp cho một người thứ ba nào đó mà không được sự đồng ý của công ty.
  • Hành vi xâm hại đến quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền, bí mật doanh nghiệp , đặc quyền ,nhãn hiệu… của người khác bằng cách đăng tải , thông báo, gửi email hoặc bằng các phương thức khác chuyển tải những thông tin này tới mọi người.
  • Hành vi đăng tải , thông báo, gửi email hoặc bằng các phương thức khác phát tán những hình ảnh, thông tin, câu chữ mang nội dung đồi bại, xấu xa trái với thuần phong mỹ tục và trật tự công cộng tới người khác.
  • Hành vi đăng tải , thông báo, gửi email hoặc bằng các phương thức khác phát tán những nội dung uy hiếp hay bôi nhọ làm xâm hại đời tư người khác.
  • Hành vi bị đánh giá một cách khách quan là lợi dụng những lỗi của chương trình để thực hiện những hành động xấu hoặc cấu kết với các hành vi phạm tội.
  • Những hành vi vi phạm những điều lụật có liên quan khác.
  • Đối với các trường hợp phát hiện ra lỗi game thì phải có trách nhiệm thông báo với nhà phát hành. Trường hợp lợi dụng lỗi game để thực hiện các hành vi gian lận trục lợi cho tài khoản sẽ bị hạn chế quyền sử dụng dịch vụ vĩnh viễn.

Điều 6: Dịch vụ và chính sách thu phí

Dịch vụ thu phí là dịch vụ được công ty cung cấp có thu phí sử dụng cho thành viên sau khi thành viên đặt mua một số hạng mục có thu phí và dich vụ có thu phí, việc thu phí tiến hành bằng phương thức thanh toán mà công ty quy định , sau khi hội viên đã đồng ý các điều lệ tham gia dịch vụ. Phạm vi của dịch vụ trả phí có thể thay đổi theo chính sách của công ty.

Điều 7: Quản lý bài viết của thành viên

Công ty không chịu trách nhiệm về những hậu quả cũng như nội dung của thành viên đăng tải ở mục thông báo tự do, phòng chat, qua những tin gửi và nhận của thành viên , thông qua các dịch vụ khác. Tuy nhiên, căn cứ vào những qui đinh dưới đây, nếu phát hiện những trường hợp cần thiết, công ty có quyền xóa bỏ không báo trước hay tố cáo hình sự đối với những vi phạm.

 1. Nội dung gây tổn hại danh dự hay phỉ báng người thứ ba hoặc một thành viên khác bằng cách nói xấu bôi nhọ danh dự người khác.
 2. Nội dung trái với thuần phong mỹ tục và trật tự công cộng.
 3. Nội dung bị đánh giá là cấu kết với hành vi phạm tội.
 4. Nội dung vi phạm đến bản quyền tác giả của công ty, của thành viên hay của người khác, nội dung xâm phạm các quyền lợi khác…
 5. Trường hợp có hành vi trực tiếp làm cản trở hoặc tạo ra nguy cơ có ảnh hưởng đến sự ổn định dịch vụ của công ty.
 6. Đăng tải nội dung quảng cáo sản phẩm đặc thù nào đó hoặc phục vụ cho mục đích thương mại khác.
 7. Trường hợp tự ý thay đổi thông tin của người khác hoặc của công ty đã đăng nhập.
 8. Trường hợp đánh cắp mật khẩu, tài khoản của hội viên khác.
 9. Trường hợp tạo link liên kết đến các site đồi bại hoặc đăng tải nhưng hình ảnh khiêu dâm.
 10. Trường hợp nội dung đăng tải không phù hợp với đặc tính của khu vực đăng tải.
 11. Trường hợp bị đánh giá là vi phạm những điều luật liên quan khác.

Điều 8: Hạn chế, hủy bỏ quyền sử dụng dịch vụ

Công ty có quyền hạn chế quyền sử dụng dịch vụ của thành viên trong những trường hợp dưới đây :

 1. Trường hợp đang chơi đấu game cố ý ngừng đột ngột giữa chừng làm hỏng cuộc chơi hoặc ngụy tạo kết quả thắng thua.
 2. Ăn cắp tài khoản và mật khẩu của thành viên khác
 3. Không sử dụng dịch vụ trong suốt 6 tháng kể từ lần sử dụng cuối cùng.
 4. Cản trở việc sử dụng dịch vụ hay làm tổn hại đến danh dự của thành viên khác.
 5. Trường hợp cố ý gây tổn hại đến chất lượng dịch vụ hay sự vận hành hệ thống, hay những hành động gây trở ngại cho việc sử dụng dịch vụ lành mạnh khác.
 6. Không kích hoạt email xác nhận được công ty qui đinh và khai man những nội dung khi đăng ký gia nhập.
 7. Đăng tải hoặc phát tán những nội dung bị cấm theo luật đinh liên quan.
 8. Theo yêu cầu sửa đổi của các cơ quan có liên quan hữu quan có quyền lực.
 9. Trường hợp trẻ vị thành niên dưới 13 tuổi phải có sự cho phép của bố mẹ mới có thể chơi.
 10. Vi phạm những qui định của nhà cung cấp dịch vụ này hay những điều luật liên quan.
 11. Đối với các trường hợp phát hiện ra lỗi game thì phải có trách nhiệm thông báo với nhà phát hành. Trường hợp lợi dụng lỗi game để thực hiện các hành vi gian lận trục lợi cho tài khoản sẽ bị hạn chế quyền sử dụng dịch vụ vĩnh viễn.

Điều 9: Bãi miễn trách nhiệm

 1. Trường hợp công ty không thể cung cấp dịch vụ trong những hoàn cảnh như biến cố quốc gia, thiên tai dịch bệnh, bãi công, chiến tranh, cúp địện hay những trường hợp bất khả kháng không thể qui trách nhiêm cho công ty thì công ty sẽ được miễn chịu trách nhiệm.
 2. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về những tổn hại xảy ra cho thành viên do việc ngừng cung cấp dịch vụ trong một thời gian nhất định đã được thông báo trước nhằm mục đích nâng cấp dịch vụ , kiểm tra định kì, tái thiết kế …
 3. Những tranh chấp giữa các thành viên với nhau hoặc giữa thành viên với một người thứ 3 về dịch vụ được cung cấp này, công ty không có nghĩa vụ can thịệp cũng như không có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do những tranh chấp này gây ra.
 4. Những dịch vụ được miễn phí nằm ngoài danh sách những dịch vụ được bồi thường thiệt hại trong quá trình sử dụng..

Điều 10: Hiệu lưc và thay đổi những điều khoản của bảng điều lệ

Thông qua những phương pháp dưới đây có thể thay đổi và phát sinh hiệu lực cho bảng điều lệ.

 1. Hiệu lực của bản điều lệ và bảng điều lệ sửa đổi được phát huy hiệu lực bằng những thông báo online.
 2. Thành viên không đồng ý với những thay đổi về bảng điều lệ của công ty có thể yêu cầu từ bỏ tư cách thành viên . Trường hợp thành viên vẫn tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi những sửa đổi trong bảng đìều lệ có hiệu lực thì xem như thành viên đã đồng ý với những thay đổi này.


 
Cài đặt

Hướng dẫn Cài đặt và Đăng nhập

Hướng dẫn dưới đây được thực hiện trên game Holla, các game khác làm tương tự


ONGAME hoạt động tốt trên cả ba trình duyệt Internet Explorer, FireFox, Chrome. Tuy nhiên với Internet Explorer bạn cần cài đặt ActiveX. Với FireFox và Chrome bạn cần cài đặt Ongame Plugin.
Cách cài đặt
Cách cài đặt
Cách cài đặt

1. Cài đặt ActiveX (Trên Internet Explorer)


Để cài đặt ActiveX cho IE bạn truy cập vào một trang game bất kì, ví dụ dưới đây là Holla.
Tại đây bạn click vào kênh game bất kì [1], lập tức trình duyệt sẽ xuất hiện một thông báo yêu cầu bạn cho phép tiến hành cài đặt ActiveX [2].
Bạn click chuột phải vào thông báo và chọn Install This Add-on for All users on This Computer. [3]
Tiếp đó bạn click thêm một lần nữa vào kênh game bất kì [4], tại popup xuất hiện bạn chọn Install . [5]

2. Cài đặt Ongame Plugin (Trên Firefox và Chrome)


Để chơi được Ongame trên trình duyệt Firefox hoặc Chrome, bạn cần cài đặt thêm plugin theo các bước như hướng dẫn bên dưới. Download ngay để chơi ongame trên Firefox và Chrome. Các bước cài đặt Nhấp chuột vào biểu tượng donwload bên trên để tải về Ongame Plugin
File được tải về có tên là OngameStartHelper.exe
Mở thư mục chứa file vừa được tải về, nhấp đúp vào file OngameStartHelper.exe để tiến hành cài đặt.
Bấm "Next" để tiếp tục cài.
Bấm "Next" tiếp
Tiếp tục bấm "Next" Nhấn "Finish" để hoàn tất thao tác. Quá trình cài đặt hoàn tất bạn cần khởi động lại trình duyệt Firefox, Chrome và đăng nhập lại Ongame.vn để tham gia giải trí cùng Ongame. (Các lần đăng nhập sau bạn không cần cài đặt lại Plugin). Lưu ý: Để chơi Ongame tốt trên trình duyệt Firefox và Chrome bạn nên cập nhật phiên bản mới nhất của FirefoxChrome

3.Cài đặt game


Bạn truy cập trang game muốn chơi và click vào một kênh game phù hợp [1]. Tại popup xuất hiện bạn chọn Cài đặt [2] và đợi cho tới khi quá trình tải game và cài đặt hoàn tất.

Hướng dẫn chơi game

Chọn game


Từ menu game bạn chọn thể loại game [1] mà mình thích, tiếp đó bạn chọn game [2] muốn tham gia
Chọn game ngay tại trang chủ
Chọn game ngay trong trang game

Chọn kênh


Từ trang game, bạn chọn kênh game [1] phù hợp với đẳng cấp để tham gia.
Lựa chọn kênh game từ trang game
Lựa chọn kênh game ngay trong game

Chọn phòng


Tại kênh game, bạn có thể chọn phòng chơi [1] bất kì phù hợp trên danh sách phòng chơi của kênh để tham gia chơi. Click đúp để gia nhập phòng chơi đã lựa chọn.

Gia nhập nhanh


Nếu bạn không muốn Tạo phòng hoặc phải đắn đo lựa chọn phòng chơi phù hợp mà chỉ muốn tham gia chơi thật nhanh, lựa chọn đơn giản là gia nhập nhanh thông qua nút Vào Phòng
Hệ thống sẽ tự động tìm cho bạn một phòng phù hợp.

Chơi game

Thiết lập tùy chọn

Để thiết lập các tùy chọn cá nhân cùng môi trường game bạn chọn biểu tượng hình bánh răng trên cửa sổ game :
- Từ chối mời chơi : Không cho phép người khác mời chơi
- Từ chối nhận tin nhắn : Không cho phép người khác gửi tin nhắn
- Từ chối nhận tin nhắn khi chơi game : Không cho phép người khác gửi tin nhắn khi đang trong phòng chơi
- Thiết lập âm thanh và tiếng nói : Bật tắt âm thanh và tiếng nói của nhân vật
- Viết theo kiểu : Thiết lập kiểu gõ Tiếng Việt

Tố cáo

Chức năng tố cáo cho phép bạn tố cáo những tài khoản vi phạm với Game Master. Lựa chọn chức năng trên thông qua biểu tượng tương ứng trong phòng chơi và ngoài phòng chờ

Sử dụng item

Để sử dụng Item đang sở hữu bạn có thể truy cập vào tủ đồ thông qua biểu tượng tương ứng tại phòng chờ và phòng chơi . Lựa chọn Item muốn dùng từ danh sách và nhấn Sử dụng

Mời chơi

Để mời thêm người chơi vào phòng bạn có thể click chọn nút Mời , trong popup hiện ra, bạn chọn từ danh sách người chơi muốn mời và nhấn Mời.