tin nhắn SMS

Thẻ nạp thành công sẻ được chuyển thành Oncash trong hệ thống.

Tỷ lệ quy đổi: 1 Oncash = 100 VND = 100.000 Gold Ongame.

Quy đinh đầu số mua thẻ Oncash 9150

 • - Dịch vụ chỉ dành cho thuê bao trả trước của mạng Viettel.
 • - Thuê bao phải có thời gian kích hoạt trên 90 ngày, kể từ ngày sử dụng dịch vụ.
 • - Tiêu dùng trong tài khoản gốc ít nhất 30.000 VNĐ trong tháng liền trước.
 • - Không thể sử dụng quá 100.000 VNĐ / ngày (chưa tính phí dịch vụ 15%).
Game Đầu số Cú pháp Phí dịch vụ
MUA THẺ ONCASH BẰNG SỐ DƯ TÀI KHOẢN DI ĐỘNG VIETTEL 9150 ONCASH [CÁCH] [MỆNH GIÁ THẺ] VIETTEL THU 15% PHÍ DỊCH VỤ TÍNH THEO MỆNH GIÁ THẺ
Xem chi tiết tại đây >>

Quy đinh Game bài đầu số 9029

 • - Đầu số 9029 chỉ áp dụng mua gold cho game bài
 • - Số tiền tối đa trong mỗi ngày nhắn tin vào hệ thống: Vinaphone: 200.000 ngàn đồng ,
  Mobifone : 500.000 ngàn đồng, Viettel : 500.000 ngàn đồng
 • - Dịch vụ mua gold bằng SMS chỉ áp dung cho các thuê bao sử dụng nhà mạng Mobifone, Vinaphone, Viettel
 • - Lưu ý : Khi sử dụng đầu số 9029 thì các tài khoản Facebook khi nhắn tin
  phải đổi dấu @ thành dấu chấm ( . ) thì mới hợp lệ
  VD: DT TAI5 TAI5 f123456@facebook -> DT TAI5 TAI5 f123456.facebook
Game Đầu số Cú pháp Phí dịch vụ Gold nhận
GAME BÀI 9029 DT TAI5 TAI5 <USER ID> 5.000 2.000.000
DT TAI10 TAI10 <USER ID> 10.000 4.000.000
DT TAI15 TAI15 <USER ID> 15.000 6.000.000
Đầu số Cú pháp Mệnh giá Gold nhận
Game cờ 8588 ONGAME NG2 <USER ID> 5,000 2,000,000
8688 ONGAME NG2 <USER ID> 10,000 4,000,000
8788 ONGAME NG2 <USER ID> 15,000 6,000,000
Đầu số Mệnh giá Cú pháp mua Tim TIM nhận Cú pháp mua Coin Coin nhận
CATSRUSH 8588 5,000 ONGAME TIM1 <USER ID> 5 ONGAME COIN1 <USER ID> 5,000
8688 10,000 ONGAME TIM1 <USER ID> 10 ONGAME COIN1 <USER ID> 10,000
8788 15,000 ONGAME TIM1 <USER ID> 15 ONGAME COIN1 <USER ID> 15,000
Đầu số Mệnh giá Cú pháp mua Tim TIM nhận Cú pháp mua Coin Coin nhận
JUNGLEPANG 8588 5,000 ONGAME TIM2 <USER ID> 5 ONGAME COIN2 <USER ID> 5,000
8688 10,000 ONGAME TIM2 <USER ID> 10 ONGAME COIN2 <USER ID> 10,000
8788 15,000 ONGAME TIM2 <USER ID> 15 ONGAME COIN2 <USER ID> 15,000
Đầu số Mệnh giá Cú pháp mua Tim TIM nhận Cú pháp mua Coin Coin nhận
SPACESTORY 8588 5,000 ONGAME TIM3 <USER ID> 5 ONGAME COIN3 <USER ID> 5,000
8688 10,000 ONGAME TIM3 <USER ID> 10 ONGAME COIN3 <USER ID> 10,000
8788 15,000 ONGAME TIM3 <USER ID> 15 ONGAME COIN3 <USER ID> 15,000