Nạp thẻ điện thoại

Thẻ nạp thành công sẻ được chuyển thành Oncash trong hệ thống.

Tỷ lệ quy đổi: 1 Oncash = 100 VND = 100.000 Gold Ongame.

* Tài khoản của bạn không hợp lệ!
* Số seri không hợp lệ!
* Mã thẻ không hợp lệ!


Nạp thẻ cào

Mệnh giá thẻ Oncash
Mệnh giá thẻ Oncash
20.000 VNĐ 200
30.000 VNĐ 300
50.000 VNĐ 500
100.000 VNĐ 1,000
200.000 VNĐ 2,000
500.000 VNĐ 5,000