Thông báo thay đổi đơn vị tiền trên điện thoại

13/06/2018 | 5944 View
Từ 09:00 ngày 12-6-2018, Ongame thông báo đến mọi người một số chỉnh sửa trong cửa hàng ( chỉ trên phiên bản Mobile )
Xem thêm >>

Chính sách xử lý đánh cặp và gian lận phá hoại Ongame

05/06/2018 | 3626 View
Chính sách xử lý đánh cặp và gian lận phá hoại Ongame
Xem thêm >>

THỎA THUẬN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

25/01/2018 | 18018 View
Qui định thỏa thuận sử dụng dịch vụ Net2e
Xem thêm >>

Big Update Ongame, Trải nghiệm mới hoàn toàn phiên bản 2017

12/10/2017 | 20540 View
Những nội dung mới của phiên bản mới
Xem thêm >>