CUỐI TUẦN SÁT PHẠT CÙNG ONGAME

02/11/2018
- Vào thứ 6, thứ 7, chủ nhật hàng tuần, từ 00:00 - 23:59
- Đăng nhập chơi game bao nhiêu ván sẽ nhận đc bấy nhiêu gold thưởng.
Phần thưởng:
- Gold thưởng = số ván chơi x 1,000 Gold
Lưu ý:
- Phần thưởng sẽ được tổng kết và trao thưởng vào thứ 2 tuần sau ngày 05/10/2018
- Trường hợp người chơi spam tài khoản hoặc số ván chơi sẽ bị hủy giải và khóa account vĩnh viễn