KHỞI ĐẦU THỨ 5 MAY MẮN CÙNG ONGAME

25/10/2018
  • Vào thứ 5 hàng tuần, từ 18:00 - 22:00
  • Chơi ít nhất 1 ván để đủ điều kiện tham gia.
  • Hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên 1,000 người may mắn nhận thưởng.
🎁🎁 Phần thưởng:
  • Ngẫu nhiên từ 1,000,000 Gold đến 999,999,999 Gold