THỨ 5 NÀY BẠN ĐÃ CHƠI GAME CHƯA?

01/11/2018
- Vào thứ 5 hàng tuần, từ 18:00 - 22:00
- Chơi ít nhất 1 ván để đủ điều kiện tham gia.
- Hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên 1,000 người may mắn nhận thưởng.
🎁 Phần thưởng:
- Ngẫu nhiên từ 1,000,000 Gold đến 999,999,999 Gold