Sát phạt cuối tuần ...

Đăng nhập chơi game bao nhiêu ván sẽ nhận đc bấy nhiêu gold thưởng.

Chi tiết